Federalna uprava za šumarstvo

ZAINTERESIRANE STRANE

Oblast šumarstva:

 1. KJP GDŠ „Sarajevo šume“ doo Sarajevo
 2. JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ doo Zavidovići
 3. ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 4. „Šumsko-gospodarsko društvo Županije Zapadnohercegovačke“ doo Posušje
 5. JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj
 6. JP „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 7. JP „Bosansko-podrinjske šume“ doo Goražde
 8. ŠGD „Šume Središnje Bosne/ ŠPD Srednjobosanske šume/ ШПД Средњобосанске шуме“ doo Donji Vakuf
 9. JP „Šume Hercegovačko-neretvanske“ doo Mostar
 10. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
 11. Hrvatsko šumarsko društvo, Mostar
 12. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 13. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Oblast lovstva:

 1. Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
 2. Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Tuzla
 3. Lovački savez Herceg-Bosne, Mostar
 4. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

 
v.d. Direktora
Aziz Klisura, dipl. ing. šum.
 
Tel:   +387 33 726 630
Faks:+387 33 726 675
Email: aziz.klisura@fmpvs.gov.baDjelokrug rada Federalne uprave za šumarstvo:
 
 • Prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma, uključujući inventuru svih šuma, uspostava i vođenje katastra šuma i šumskoga zemljišta i katastar šumske infrastrukture u državnom vlasništvu;
 • Pripremanje nacrta Šumarskog programa Federacije BiH;
 • Utvrđivanje i praćenje dinamike izrade šumsko-gospodarskih osnova;
 • Pružanje stručne pomoći za izradu šumsko-gospodarskih osnova za šumsko-gospodarska područja i gospodarske jedinice;
 • Izrada plana i programa proširene biološke reprodukcije šuma i programa i planova za pošumljavanje krša i goleti;
 • Utvrđivanje i vođenje registara i evidencija objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskoga i ukrasnoga drveća i grmlja u Federaciji BiH;
 • Vršenje stručnih poslova u vezi s proizvodnjom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, koji proizlaze iz odredaba Zakona o šumama Federacije BiH i propisa iz oblasti o sjemenu i sadnom materijalu i izdaje potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju i kvaliteti šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma, obavljanje poslova izvještajno-prognozne službe i praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma;
 • Izrada programa integralne zaštite šuma i planova protupožarne zaštite;
 • Izrada podloge za programe razvoja šumarstva i lovstva i osiguravanje podataka za potrebe prostornih planova, uz primjenu tehničkih normativa iz oblasti šumarstva;
 • Praćenje ekonomskog stanja šumarstva na temelju podataka dobijenih od strane županijskih/kantonalnih uprava, redovito podnosi izvještaj o cijenama šumskih drvnih sortimenata i sekundarnih šumskih proizvoda i upoznavanje javnosti o stanju šuma i razvoju šumarstva i izdavanje prigodnih stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značenju;
 • Pripremanje i izrada programa iz oblasti šumarstva, koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Federacije BiH;
 • Pripremanje i provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • Pripremanje stručnih mišljenja za formiranje i reviziju šumsko-gospodarskih područja;
 • Pripremanje i davanje mišljenja za proglašavanje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom;
 • Organizacija savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnim/županijskim upravama i kantonalnim/županijskim šumsko-gospodarskim društvima;
 • Razvijanje međuentitetske suradnje u oblasti šumarstva;
 • Provođenje i primjena međunarodnih konvencija i standarda iz oblasti šumarstva;
 • Utvrđivanje i provođenje strategije za borbu protiv korupcije u suradnji sa županijskim/kantonalnim upravama.

 


Novosti

Danas je Međunarodni dan šuma

    Međunarodni dan šuma (21. mart) obilježava se danas u svijetu kako bi se promovirala važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. Obilježavanje ovog datuma utemelji...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Sve novosti
»