Informatizacija šumarstva

Informatizacija šumarstva

Razvoj informacijskoga sustava za gospodarenje šumama temeljem GIS-a ima sljedeće ciljeve:
- standardizirati podatke po vrsti i obimu;
- povećati njihov stupanj obrade radi smanjenja raskoraka između karakteristika raspoložive opreme i aktivnih obrada;
- ubrzati razmjenu svih informacija unutar i između šumarskih institucija nadležnih za gospodarenja šumama.

Unos i održavanje podataka:
- na lokaciji centralne baze (lokalna mreža) i radom na udaljenim lokacima koristeći GIS alate lokalno instalirane;
- u direkcijama i kantonalnim/županijskim uredima uređuju se replike baze koje se potom učitavaju u centralnu bazu.


Novosti

Danas je Međunarodni dan šuma

    Međunarodni dan šuma (21. mart) obilježava se danas u svijetu kako bi se promovirala važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. Obilježavanje ovog datuma utemelji...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Sve novosti
»