Sektor za šumarstvo i lovstvo

Odsjek za gospodarenje šumama i lovstvo


Šef Odsjeka
Kemo Kadrić, dipl.ing.šum

    Tel: + 387 33 726 649
Faks:   +387 33 726 664
Email: kemo.kadric@fmpvs.gov.ba


Djelokrug rada Odsjeka za gospodarenje šumama i lovstvom:

 • Pripremanje propisa iz djelokruga održivog gospodarenja šumama (uređivanja šuma) i šumarske ekologije, te prilagođavanje propisa i općih akata iz svoje nadležnosti; 
 • Praćenje provođenja međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, te stanja u djelokrugu planiranja šumarstva;
 • Suradnja u radu s međunarodnim institucijama i ministarstvima u okviru svoje nadležnosti;
 • Nadziranje upravnih i stručnih poslova u vezi s provođenjem propisa šumsko-gospodarskih i lovno-gospodarskih osnova, razvojnoga programa šumarstva i godišnjih planova;
 • praćenje stanja u djelokrugu šumarske ekologije, stanja šuma i šumskog zemljišta, kao i njihove općekorisne funkcije, poduzimanje mjera za unapređenje stanja, te iniciranje rješavanja pojedinih pitanja iz navedenih područja;
 • Izdavanje suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjelovanje u odobravanju studija utjecaja na okoliš;
 • Davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provođenja zakona;
 • Pripremanje analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva i lovstva;
 • Pružanje stručne pomoći nadležnim organima uprave;
 • Suradnja sa županijskim/kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva i lovstva, upravama za šumarstvo kao i šumsko-gospodarskim društvima;
 • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

 

 


Novosti

Danas je Međunarodni dan šuma

    Međunarodni dan šuma (21. mart) obilježava se danas u svijetu kako bi se promovirala važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. Obilježavanje ovog datuma utemelji...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Sve novosti
»