Odsjek za vode


Odsjek za razvojne projekte u oblasti voda

Šef Odsjeka
Amer Husremović
Tel: +387 33 72 66 33

Email: amer.husremovic@fmpvs.gov.ba


Odsjek vrši sljedeće poslove:
1) praćenje izvršavanja propisa i planskih dokumenata u oblasti upravljanja vodama u Federaciji, pripremanje informacija o stanju u oblasti upravljanja vodama i predlaganje razvojnih projekata za unapređenje stanja u oblasti;
2) identifikacija i implementacija razvojnih projekata i suradnja s jedinicama i službama za implementaciju projekata u Ministarstvu s Federalnim ministarstvom financija/finansija, institucijama za upravljanje vodama i drugim institucijama;
3) provođenje obveza vezanih za međunarodne ugovore, sporazume, konvencije i protokole iz oblasti vodoprivrede (Dunavska, Barcelonska, Helsinška konvencija, Sporazum o rijeci Savi, Ugovor o vodoprivrednoj suradnji s Republikom Hrvatskom) i poslovi vezani za međuentitetsku suradnju po Memorandumu o međuentitetskoj suradnji u oblasti vodoprivrede i dr. (uz sudjelovanje u pripremi, te koordinaciji i provođenju obveza iz ovih dokumenata s institucijama na razini BiH i institucijama iz Republike Srspke);
4) koordinacija institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) u provođenju obveza iz međunarodnih i međuentitetskih sporazuma, suradnja s međunarodnim financijskim i drugim institucijama vezano za razvojne projekte;
5) izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

 


Novosti

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Održivi razvoj u slivu rijeke Save

U zemljama koje dijele sliv rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija i Slovenija), 26% nacionalnih kapaciteta za proizvodnju hidroenergije dolazi iz sliva Save i predstavlja 11% n...

Sve novosti
»