Upravljanje vodama


Odsjek za upravljanje vodama

 

Odsjek vrši sljedeće poslove:
1) pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja vodama;
2) pripremanje strategije i razvojnih politika upravljanja vodama;
3) koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i pripreme informacija iz oblasti upravljanja vodama;
4) provođenje procedure pripreme i donošenja razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata;
5) predlaganje mjera za unapređenje stanja voda u Federaciji;
6) provođenje postupaka za dodjelu koncesija iz nadležnosti Sektora;
7) rješavanje po zahtjevima, po službenoj dužnosti i žalbama u upravnom postupku za izdavanje vodoprivrednih, odnosno vodnih akata i rješenja o javnom dobru (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole i nalozi), vodoprivredni, odnosno vodni akti po Zakonu o vodama;
8) pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Sektora;
9) nadzor nad radom institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) i nadzor nad zakonitošću akata koje donose kantoni/županije i agencije u upravnom postupku; koordinacija u upravljanju vodama sa županijama/kantonima;
10) izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

 


Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»