Upravljanje vodama


Odsjek za upravljanje vodama

Šef Odsjeka
Aziz Čomor
Tel: +387 33 72 66 50
Email: 
aziz.comor@fmpvs.gov.ba 


Odsjek vrši sljedeće poslove:
1) pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja vodama;
2) pripremanje strategije i razvojnih politika upravljanja vodama;
3) koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i pripreme informacija iz oblasti upravljanja vodama;
4) provođenje procedure pripreme i donošenja razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata;
5) predlaganje mjera za unapređenje stanja voda u Federaciji;
6) provođenje postupaka za dodjelu koncesija iz nadležnosti Sektora;
7) rješavanje po zahtjevima, po službenoj dužnosti i žalbama u upravnom postupku za izdavanje vodoprivrednih, odnosno vodnih akata i rješenja o javnom dobru (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole i nalozi), vodoprivredni, odnosno vodni akti po Zakonu o vodama;
8) pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Sektora;
9) nadzor nad radom institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) i nadzor nad zakonitošću akata koje donose kantoni/županije i agencije u upravnom postupku; koordinacija u upravljanju vodama sa županijama/kantonima;
10) izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

 


Novosti

Svjetski dan voda obilježava se danas

Svjetski dan voda obilježava se 22. marta/ožujka svake godine sa ciljem poticanja preuzimanje akcija o pitanjima koja se odnose na vode. Ove godine tema Svjetskog dana voda su otpadne vode, odnosno &b...

Obilježavanje Svjetskog dana voda sutra u Zenici

U Zenici će sutra sa početkom u 11 sati povodom 22. marta - Svjetskog dana voda biti organizovan radno-svečani skup na temu "Otpadne vode". Skupu će se obratiti i federalni ministar poljopri...

Sve novosti
»