Organizacija

KABINET MINISTRA

 

Kabinet ministra
Ines Bojadžija, viši referent-tehnička tajnica ministra

Tel: +387 33 72 65 37
Fax: +387 33 72 66 69

Email: kabinet@fmpvs.gov.ba

     info@fmpvs.gov.b

 


  

TAJNIK/SEKRETAR MINISTARSTVA

 

Tajnik / Sekretar Ministarstva
Faketa Begović
Email: faketa.begovic@fmpvs.gov.baSekretar Ministarstva vrši poslove od značaja za unutarnju organizaciju Ministarstva i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Ministra; upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema u suradnji s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica; izrađuje godišnji program rada Ministarstva i godišnji izvještaj o radu Ministarstva; izrađuje zbirni izvještaj i analizu izvršenih poslova na osnovu izvještaja o radu osnovnih organizacijskih jedinica; surađuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i dr. , pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom; vrši i druge poslove koje odredi Ministar; izvršenje gore navedenih poslova sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica, koji su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara Ministru.

 


  

Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe

Sektor za upravljanje projektima

Sektor za vode

Sektor za šumarstvo

Sektor za veterinarstvo

Sektor za financije i računovodstvo

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

Jedinica za internu reviziju

Sektor za informatičke sisteme

Federalna uprava za šumarstvo

Sektor za poljoprivredna plaćanja

 


Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»