Mape opasnosti i rizika od poplava u BiH

Mape opasnosti i rizika od poplava za Bosnu i Hercegovinu

Projekat se financira iz grant sredstava Investicijskog okvira za Zapadni Balkan Bosni i Hercegovini, a implementira ga konzorcij izvođača: Program podrške za infrastrukturne projekte - Tehnička pomoć 5 (IPF5) i WYG (Konzorcij WYG IPF5). IPF5 Ugovor financiran je kroz višekorisnički program pretpristupne pomoći (IPA) II za Zapadni Balkan kojeg u ime Europske unije provodi Europska investiciona banka (EIB) u svojstvu naručitelja.

Opći cilj projekta je pripremiti alate i kapacitete potrebne za osiguranje zaštite od poplava za postojeću i buduću društvenu, privrednu i okolišnu imovinu i podizanje svijesti o opasnosti i riziku od poplava u Bosni i Hercegovini među stanovništvom, državnim i lokalnim vlastima, privrednicima itd., čime se smanjuje ranjivost na poplavne događaje.

Svrha projekta je proizvesti mape opasnosti i rizika od poplava prema standardiziranoj proceduri za sva područja u Bosni i Hercegovini kojima trenutno, ili u budućnosti , prijeti značajan rizik od poplava. Mape će postati neophodan alat za planiranje i razvoj troškovno učinkovitih i najmanje intervencionističkih mjera za zaštitu od poplava i prikladno korištenje zemljišta u područjima sklonim poplavama, omogućujući tako dugoročne pozitivne učinke za društvo, privredu i okoliš te poboljšanje praksi upravljanja zaštitom od poplava te prostornog planiranja za osjetljiva područja u nadolazećim godinama.

Očekivani rezultati projekta uključuju: potvrđenu metodologiju za mapiranje rizika i opasnosti od poplava za cijelu zemlju; digitalni model terena, temeljen na LiDAR i konvencionalnim geodetskim snimanjima područja pod značajnim (postojećim i budućim) rizikom od poplava; pouzdane i jedinstvene (unificirane) hidrološke baze podataka; kalibrirani i provjereni hidraulički modeli područja pod rizikom od poplava; pouzdane i jedinstvene (unificirane) procjene rizika od poplava prikazane na mapama opasnosti i rizika od poplava za područja značajnog postojećeg i budućeg poplavnog rizika. Daljnji rezultat bit će, ovisno o izvedivosti, produžetak LiDAR snimanja na važna područja u zemlji koja nisu pod rizikom od poplava (aktivnost 15).

Ovi rezultati će se ostvariti kroz sljedećih 15 aktivnosti:

Aktivnost 1: Početna faza

Aktivnost 2: Procjena postojećeg stanja rizika od poplava

Aktivnost 3: Pregled Preliminarne procjene poplavnog rizika

Aktivnost 4: Potvrda metodologije za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava

Aktivnost 5: LiDAR snimanje odabranih područja riječnih dolina – podaci potrebni za mapiranje poplava

Aktivnost 6: Izrada poprečnih profila iz LiDAR podataka

Aktivnost 7: Geodetsko snimanje riječnih poprečnih profila i hidrauličkih objekata na rijekama

Aktivnost 8: Priprema i pregled hidroloških podataka

Aktivnost 9: Izrada hidrauličkog modela

Aktivnost 10: Kalibracija hidrauličkog modela

Aktivnost 11: Hidrauličke analize za karakteristične proticaje velikih voda Q20, Q100 i Q500

Aktivnost 12: Priprema mapa opasnosti od poplava za odabrana područja

Aktivnost 13: Prikupljanje, procjena i integracija podataka za izradu mapa rizika od poplava

Aktivnost 14: Priprema mapa rizika od poplava za odabrana područja

Aktivnost 15: LiDAR snimanje ostatka teritorije BiH – podaci koji nisu potrebni za mapiranje poplava (ovisno o raspoloživom budžetu)


Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»