EnvIS - Jačanje institucija okoliša

EnvIS- Jačanje institucija okoliša u BiH i priprema za predpristupne f

Naziv projekta:           

 

Jačanje institucija za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini i    priprema za predpristupne fondove         

(Strengthening of Bosnia and Herzegovina Environmental Institutions and Preparation for Pre-accession Funds)

Oblast:

Institucionalni projekat

Period implementacije:

14. novembar 2011. - 13. novembar 2013.
Projekat je produžen do 15. novembra 2014.

Cilj projekta:

Ukupni cilj projekta jeste doprinijeti okolišno održivom ekonomskom razvoju približavanjem BiH okolišnim standardima EU kroz jačanje upravnih struktura i podršku usklađivanju propisa sa zahtjevima pravne stečevine EU u području okoliša. 

Komponente i status projekta:

 

Institucionalna podrška

Usklađivanje okolišnih propisa

Međunarodni sporazumi o okolišu

Monitoring okoliša i izvještavanje

Projekti i predpristupni fondovi

Procijenjeni troškovi i struktura finansiranja:

Grant sredstva IPA 2008 – 2,0 miliona EUR

Nadležni za implementaciju i kontakt:

Koordinator: Nermina Skejović-Hurić, MVTEO BiH, Musala 9, Sarajevo, tel: +387 33 953 531; e-mail: nermina.skejovic-huric@mvteo.gov.ba

Konsultant: Marko Slokar - EPTISA, Sumbul Avde 7, Sarajevo, tel:  +387 33 203 071; e-mail: envis@eptisa.com

Web-stranica (ako postoji):

www.envis.ba

Ostalo:

Planirani rezultati

U skladu sa zahtjevima Projektnog zadatka (ToR) i izmjenama projektnih aktivnosti predloženim u Početnom izvještaju, a objašnjenim u poglavlju 2.1, očekivani rezultati su slijedeći:

Rezultat 1:     

Bolje razumijevanje procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU                   o okolišu i procesa pristupanja EU među zvaničnicima u nadležnim                             institucijama u BiH.

Rezultat 2:     

Pripremljena Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o                        okolišu sa provedbenim mjerama.

Rezultat 3:     

Pripremljeni planovi provođenja direktive za četiri odabrane direktive EU sa provedbenim mjerama za entitete/Brčko distrikt.

Rezultat 4:     

Pripremljeni dokumenti kojima se utvrđuju politike okoliša na nivou                                 entiteta/BD i BiH.

Rezultat 5:     

Jasno određene nacionalne fokalne tačke (NFP) u BiH za međunarodne                           sporazume o okolišu. Poboljšano provođenje međunarodnih sporazuma o                       okolišu.

Rezultat 6:     

Organizacija sistema upravljanja podacima o okolišu je učinkovitija. Povećani                  su izvještavanje o okolišu, nivo svijesti i poboljšani su diseminacija                            informacija i učešće javnosti.

Rezultat 7:     

Unaprijeđeni kapaciteti organa vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata, procjene i planiranja investicija, kako bi se olakšao pristupa BiH IPA II  fondovima i pospiješile aktivnosti sufinansiranja i koordinacije sa ostalim donatorima/međunarodnim finansijskim institucijama.

Rezultat 8:     

Pripremljena baza podataka o projektima (project pipeline) i pripremljen jedan                 

pokazni projekat za sufinansiranje od strane RS, FBiH, Brčko distrikta i kantonalnim ministarstva.


Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»