Sektor za finansije i računovodstvo

V.D. pomoćnik ministra za oblast finansija i računovodstva: 
Esad Šabaredžović 
Telefon: +387 33 726-566
E-mail:  esad.sabaredzovic@fmpvs.gov.ba 

 

 

Sektor za finansije i računovodstvo

U Sektoru za finansije i računovodstvo vrše se slijedeći poslovi:

 • izrađivanje nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva, praćenje njegove realizacije i vršenje kontrole zakonitosti trošenja istog;
 • obrađivanje knjigovodstvene i finansijske dokumentacije;
 • izrađivanje mjesečnih i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta;
 • pripremanje završnog obračuna;
 • osiguravanje interne kontrole namjenskog utroška finansijskih sredstava;
 • organizovanje rada na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora u Ministarstvu;
 • izrađivanje diobenog, zbirnog i konsolidovanog bilansa stanja i uspjeha;
 • obračun plaća, naknada koje imaju karakter ličnih primanja, izdataka koji imaju karakter materijalnih troškova i sl.;
 • izrađivanje izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora
 • učestvovanje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava za posebne namjene i vršenje kontrole trošenja istih;
 • obrađivanje i pripremanja finansijske dokumentacije za isplatu novčanih podrški;
 • nabavka materijalno-tehničkih sredstava i poslovi vezani za praćenje realizacije ugovora;
 • blagajnički poslovi;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.

U sastavu Sektora za finansije i računovodstvo nalaze se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 1. Odsjek za budžet,
 2. Odsjek za finansije i računovodstvo.

Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»