Sektor za šumarstvo i lovstvo

ZAINTERESIRANE STRANE

Oblast šumarstva:

 1. KJP GDŠ „Sarajevo šume“ doo Sarajevo
 2. JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ doo Zavidovići
 3. ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 4. „Šumsko-gospodarsko društvo Županije Zapadnohercegovačke“ doo Posušje
 5. JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj
 6. JP „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 7. JP „Bosansko-podrinjske šume“ doo Goražde
 8. ŠGD „Šume Središnje Bosne/ ŠPD Srednjobosanske šume/ ШПД Средњобосанске шуме“ doo Donji Vakuf
 9. JP „Šume Hercegovačko-neretvanske“ doo Mostar
 10. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
 11. Hrvatsko šumarsko društvo, Mostar
 12. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 13. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Oblast lovstva:

 1. Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
 2. Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Tuzla
 3. Lovački savez Herceg-Bosne, Mostar
 4. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

 

 


Pomoćnica ministra za šumarstvo i lovstvo
mr.sc. Danica Cigelj, dipl.ing.šum.
 
Tel:   +387 33 726 638
Faks: +387 33 726 664
Email: danica.cigelj@fmpvs.gov.ba

 

 
Djelokrug rada Sektora za šumarstvo i lovstvo:

 • Pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • Pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva i lovstva;
 • Praćenje stanja u okviru nadležnosti i iniciranje rješavanja pojedinih pitanja s odgovornošću za stanje u okviru nadležnosti;
 • Davanje stručnih mišljenja, tumačenja i uputa iz djelokruga rada Sektora;
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 • Provođenje međunarodne suradnje, praćenje provedbe ugovora, konvencija i projekata;
 • Praćenje rada i djelovanja županijskih/kantonalnih ministarstava nadležnih za poslove šumarstva i lovstva;
 • Praćenje poslovanja šumsko-gospodarskih društava;
 • Praćenje i evidentiranje promjene šumskih površina;
 • Praćenje razvoja i unapređenja lovnoga gospodarstva;
 • Proglašavanje šuma s posebnom namjenom;
 • Pripremanje stručne podloge i rješenja za izradu razvojnoga programa šumarstva;
 • Pružanje stručne pomoći nadležnim organima uprave, županijskim/kantonalnim upravama za šumarstvo kao i šumsko-gospodarskim društvima;
 • Pripremanje potrebnih izvještaja Vladi Federacije kao i drugim nadležnim institucijama;
 • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.  

Novosti

Danas je Međunarodni dan šuma

    Međunarodni dan šuma (21. mart) obilježava se danas u svijetu kako bi se promovirala važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. Obilježavanje ovog datuma utemelji...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Sve novosti
»