Uplata federalne upravne takse

Uputa o načinu uplate federalne upravne takse

 
Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:
 
 
Svrha uplate – uplata federalne upravne takse
 
Primalac – Trezor Federacije BiH
 
Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98 
 
Banka – Union banka d.d. Sarajevo
 
Broj poreskog obveznika (broj klijenta)
 
Vrsta prihoda – 722 112 
 
Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca 
 
Budžetska organizacija – 240 1001

Novosti

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Održivi razvoj u slivu rijeke Save

U zemljama koje dijele sliv rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija i Slovenija), 26% nacionalnih kapaciteta za proizvodnju hidroenergije dolazi iz sliva Save i predstavlja 11% n...

Sve novosti
»