Uplata federalne upravne takse

Uputa o načinu uplate federalne upravne takse

 
Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:
 
 
Svrha uplate – uplata federalne upravne takse
 
Primalac – Trezor Federacije BiH
 
Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98 
 
Banka – Union banka d.d. Sarajevo
 
Broj poreskog obveznika (broj klijenta)
 
Vrsta prihoda – 722 112 
 
Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca 
 
Budžetska organizacija – 240 1001

Novosti

Svjetski dan voda obilježava se danas

Svjetski dan voda obilježava se 22. marta/ožujka svake godine sa ciljem poticanja preuzimanje akcija o pitanjima koja se odnose na vode. Ove godine tema Svjetskog dana voda su otpadne vode, odnosno &b...

Obilježavanje Svjetskog dana voda sutra u Zenici

U Zenici će sutra sa početkom u 11 sati povodom 22. marta - Svjetskog dana voda biti organizovan radno-svečani skup na temu "Otpadne vode". Skupu će se obratiti i federalni ministar poljopri...

Sve novosti
»