Uplata federalne upravne takse

Uputa o načinu uplate federalne upravne takse

 
Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:
 
 
Svrha uplate – uplata federalne upravne takse
 
Primalac – Trezor Federacije BiH
 
Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98 
 
Banka – Union banka d.d. Sarajevo
 
Broj poreskog obveznika (broj klijenta)
 
Vrsta prihoda – 722 112 
 
Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca 
 
Budžetska organizacija – 240 1001

Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»