Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom

GEF - Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom

Oblast:

 

  1. Institucionalni projekat:

- Unapređenje mjerenja, monitoringa i upravljanja informacijama u slivu

- Unaprjeđenje upravljanja močvarama i pristup Parku prirode Hutovo blato

- Izrada:

              RBM Plana za Neretvu i Trebišnjicu

Studije minimalnog ekološkog protoka

Studije optimalizacije rada hidro-akumulacija

 

  1. Infrastrukturni projekat: 

Zaštita voda (rekonstrukcija/izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ljubuškom i Konjicu)

 

Period implementacije

Početak projekta -                  06.03.2009. godine

Planirani završetak projekta -   31.12.2013.g., odobren produžetak do 31/12/2014.g.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je osigurati mehanizme za učinkovitu i pravičnu raspodjelu vode među korisnicima riječnog sliva Neretve i Trebišnjice na prekograničnom nivou i za poboljšavanje stanja slivnih I močvarnih ekosistema I biodiverziteta kroz poboljšano upravljanje vodnim resursima.

 

Komponente i status projekta:

Projekat se sastoji od četiri komponenete u okviru kojih je većina planiranih aktivnosti završena, a do kraja projekta planirani rokovi za završetak preostalih aktivnosti su: 

  1. komponenta:      

    - Poboljšano upravljanje prekograničnim vodnim resursima 

    - RBM Plan za Neretvu i Trebišnjicu – rok završetka 30.06.2014. godine

    - Studija optimizacije rada hidro-akumulacija – rok završetka 30.10.2014. godine

  1. komponenta:

    - Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosistema i biodiverziteta

III. komponenta

    - Visoko prioritetne investicije u zaštitu od onečišćenja voda 

  1. Rekonstrukcija i proširenje uređaja za tretman otpadnih voda Općine Ljubuški, rok: 31.08.2014.
  2. Izgradnja uređaja za tretman otpadnih voda Konjica I. faza (5000 ES) rok: 30.10.2014.
  3. komponenta: Učešće javnosti i upravljanje provedbom projekta. 

 

Procijenjeni troškovi i struktura finansiranja:

Grant GEF 8,0 miliona US$ za BiH i Republiku Hrvatsku. Za BiH 6,0 miliona US$, od čega za FBiH 2,5 miliona US$. Lokalno učešče (Vlada FBiH, općine Ljubuški i Konjic) 3,26 milion US$.

 

Web-stranica:

http://ntrb-mp.com

 

Nadležni za implementaciju i kontakt:

PMT BiH – koordinator: Jovanka Aleksić / MVTEO BiH, Musala no. 9, Sarajevo, tel: ++387 33 207 149; e-mail:ner.treb@mvteo.gov.ba

PIT FBiH - rukovodilac: Goran Jelavić / Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Dr. Ante Starčević bb, Mostar, tel: ++387 36 397 881; e-mail: gjelavic@jadran.ba.


Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»