Vodoopskrba i sanitacija u FBiH

EIB - Vodoopskrba i sanitacija u Federaciji BiH

Oblast

Infrastrukturni projekat

         - korištenje voda 

         - zaštita voda

Period implementacije

Financijski ugovor između predstavnika EIB-a i predstavnika BiH (Ministarstva financija i trezora BiH, Federalnoga ministarstva financija i Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) potpisan je 18.08.2008. godine.

Završetak projekta očekuje se u prvoj polovini 2021. godine. 

 

Cilj projekta

Generalni ciljevi uspostavljanja ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na podršku unapređenju postojećih životnih uslova stanovništva, osiguranje adekvatnih higijenskih uslova koji se odnose na vodosnabdijevanja i odvodnju otpadnih voda, te realizaciju mjera zaštite okoliša u skladu sa obavezama na putu približavanja EU i usaglašavanja sa EU legislativom, a u konkretnom slučaju sa Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o urbanim otpadnim vodama.

Svrha Projekta je da se finansiranjem (iz sredstava EIB-a i sredstava lokalnog učešća općina) osigura implementacija mjera koje doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja usluga kojim se osigurava adekvatno (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdijevanje, odnosno odvodnja otpadnih voda i njihovo prečišćavanje u općinama uključenim u Projekat.

 

Komponente i status projekta

U projekat je trenutno uključeno 20 općina sa teritorije FBiH. U projekt se mogu uključiti i ostale općine, ukoliko se utvrdi da su njihovi općinski projekti usko povezani sa već uključenim i da će imati značajan pozitivan utjecaj na situaciju u javnom zdravstvu i zaštitu okoliša, što se utvrđuje općom analizom i procjenom utjecaja općinskih projekata na sektor za vode.

 

Procijenjeni troškovi i struktura finansiranja

Ukupna vrijednost programa iznosi 121,3 milijun eura, planiranih za investicije u vodoopskrbu i kanalizacijske sustave u 20 općina diljem Federacije BiH, uz činjenicu da se navedeni broj općina može i povećati ukoliko se implementacijom postojećeg obuhvata ne iskoriste sva raspoloživa sredstva za financiranje. Program se financira kreditnim sredstvima Europske investicijske banke (EIB), grant sredstvima EU-a, bilateralnim grantom Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), grant sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša i lokalnim učešćem uključenih općina. Bespovratna financijska sredstva koja osigurava EU sastoje se od grant sredstava iz programa IPA 2009, u iznosu od 12 milijuna eura, što se nadopunjuje grantom u iznosu od 5 milijuna eura iz Programa pomoći za općinske projekte (Municipal Window) u sklopu Programa podrške infrastrukturnim projektima (Infrastructure Project Facility) 2008, koji čini dio višekorisničkog programa IPA 2008, kao i od sredstava iz okvira za tehničku pomoć kojom se osigurava dodatna potpora implementaciji projekta. 2013. g. potpisan je Dokument o politici raspodjele grant sredstava između Federalnog ministarstva financija i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u kojem su definirani opći principi raspodjele grant sredstava.

Nadležni za implementaciju i kontakt

Sukavata Bejdić

Vršilac dužnosti rukovodioca PMU (po ovlaštenju ministra)

Jedinica za implementaciju projekta (PMU) FBiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2, Sarajevo

e-mail:  sukavata.bejdić@fmpvs.gov.ba

Web-stranica:

www.watsanfbih.org

 


Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»