Zakonska regulativa u šumarstvu


 
Zakon o šumama - Prednacrt
Uredba o zaštiti šuma - Nacrt
 
 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, 71/05, 8/10 
 
Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati ovlaštene ustanove za izradu programa gospodarenja sjemenskim sastojinama i sjemenskim zonama i za njihovu reviziju, 75/12

Pravilnik o visini naknade za izvšeni stručni pregled proizvodnje sjemena i sadnog materijala i utvrđivanje kvalitete i deklariranja sjemena i sadnog materijala, 75/12 

Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju zadržavanje kvalitete sjemena, 75/12

Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju održavanje kvalitete šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, 19/08

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica, 19/08

Pravilnik o sadržaju i obrascu deklaracije o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdanim obrascima deklaracije o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, 19/08

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, 79/07

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala, 79/07 

Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklariranja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, 79/07

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja i obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije o porijeklu sjemena, 16/07

Pravilnik o kvaliteti, pakiranju i deklariranju šumskog i hortikulturnog sjemena, 14/07

Pravilnik o načinu i metodologiji provođenja stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena, 81/06

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, 28/06 

Odluka o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova, 15/14

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama, 15/14

Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, 52/09, 25/10

Odluka o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama, 15/14

Naputak/Uputstvo o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma, 44/10

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Posuško", 35/10

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Bosansko-podrinjsko", 10/07 

Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko, 108/12

Odluka kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da neposredno izvršava odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljištau građevinsko u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, 51/13

Uredba o o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa udjelom državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, 44/15

 

Uredba o šumama, 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11  **

 _______________________________________________________

* Presudom Ustavnog suda br. U-26/08od 14.04.2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09), od  27.11.2009. godine prestaje primjena Zakona o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 20/02, 29/03 i 37/04)

** Presudom Ustavnog suda br. U-28/10 od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/11), od 06.12.2011. godine prestaje primjena Uredbe o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11).

 

Novosti

Danas je Međunarodni dan šuma

    Međunarodni dan šuma (21. mart) obilježava se danas u svijetu kako bi se promovirala važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. Obilježavanje ovog datuma utemelji...

Poziv za održavanje javne rasprave

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadu...

Sve novosti
»