Zaštita kvaliteta vode

GEF - Zaštita kvaliteta voda

GEF
Globalna okolinska pomoć (Global Environmental Facility) dobila je zadatak na Rio konferenciji biti glavni kofinancijer za poticanje održivog razvoja u zemljama u razvoju. GEF-ov fond iznosi 3 milijarde dolara godišnje. Bosna i Hercegovina je postala članica GEF-a u listopadu/oktobru 2001. 
GEF kofinancira aktivnosti kojima je cilj spriječiti:
• gubitak biološke raznovrsnosti
• degradacija međunarodnih voda
• prijetnje od ubrzavanja klimatskih promjena
• stanjivanja ozonskog sloja
• zagađivanje persistentnim organskim polutantima

GEF – Projekt zaštite kvalitete vode
Projekt ima za cilj daljnje jačanje kapaciteta lokalnih komunalnih poduzeća i smanjivanje zagađenja iz općinskih izvora u rijekama Neretvi i Bosni.
Projekt će omogućiti razvoj regionalnog pristupa smanjivanju zagađenja, uz produbljivanje međunarodne suradnje u međunarodnim vodama, a pomoći će i pri smanjivanju zagađenja iz općinskih izvora u rijekama Neretvi i Bosni.
Projekt obuhvaća četiri komunalna preduzeća: Mostar, Živinice, Trnovo i Odžak.

Komponente projekta:
Komponenta A: Smanjenje zagađenja rijeka u BiH;
Komponenta B: Visoko prioritetne investicije;
Komponenta C: Prirodni tretman otpadnih voda;
Komponenta D: Upravljanje projektom;
Komponenta E: Replikacija, razmjena informacija i implementacija

Ciljevi Projekta:
1. Razvojni cilj Projekta: dodatno povećanje kapaciteta lokalnih komunalnih poduzeća i smanjenje zagađenja rijeka Neretve i Bosne otpadnim vodama naselja
2. Generalni cilj Projekta: smanjenje općinskoga zagađenja i nutrijenata iz naselja u Jadransko more i sliv rijeke Dunav
3. Podciljevi Projekta:
- pripremiti Plan poboljšanja kvalitete otpadnih voda;
- daljnje jačanje zajedničke Radne skupine BiH i Hrvatske, uz suradnju Srbije i Crne Gore, na provedbi Plana poboljšanja kvalitete otpadnih voda u BiH i regiji;
- kreirati i provesti visoko prioritetne i jeftine kapitalne investicije vezano za vode;
- distribuirati informacije u BiH i regiji za replikaciju projektnih aktivnosti na drugim prioritetnim lokacijama na Balkanu  

Struktura finaciranja Projekta:
Ukupna vrijednost Projekta je 20, 27 milijuna USD
Izvori financiranja:
- GEF grant - 8, 90 milijuna USD (43, 90 %)
- Lokalno sudjelovanje - 6, 19 milijuna USD (30, 60 %)
- Strani financijeri - 5, 18 milijuna USD (25, 60 %)

Projekt implementira: Svjetska banka

Datum efikasnosti projekta: 30. rujan/septembar 2005. godine

Datum zatvaranja: 28. veljače/februara 2011.

 


Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»