Novosti

Sve novosti


Izmjena Odluke o poticajima poljoprivredi29.12.2016

Federalna vlada je na sjednici održanoj danas (23.12.2016.) donijela Odluku o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojom su sredstva za ove namjene povećana za 2.148.327 KM  i sada umjesto 65.800.000 iznose 67.948.327 KM.  

Sredstva su raspoređena na poziciju nerealizovani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014. godine) u okviru animalne proizvodnje. Drugi dio izmjene Programa odnosi se na usklađivanje prvobitno odobrenog iznosa za Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu u modelu Ostalih vrsta podrški, gdje se nakon obrade zahtjeva klijenata preostala sredstava prebacuju u poticaje proizvodnji (animalna proizvodnja).