Novosti

Sve novosti


Poziv za održavanje javne rasprave07.02.2017

Nacrt Zakona o šumama je prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i od strane Doma naroda u nastavku 15. sjednice održane 15.12.2016. godine, te je zadužen predlagač da u roku od 90 dana provede javnu raspravu i da izradi Prijedlog Zakona o šumama. U skladu sa navedenim, prijedlog je da se u periodu od 07. do 28. februara 2017. godine sprovede javna rasprava i to:

 1. Unsko-sanski kanton ……………06.02.2017. godine (ponedjeljak) u 1300 sati,
 2. Posavski kanton ……………zajedno sa Tuzlanskim kantonom,
 3. Tuzlanski kanton ……………………10.02.2017. godine (petak) u 1200 sati,
 4. Zeničko-dobojski kanton …………. 14.02.2017. godine (utorak) u 1200 sati,
 5. Bosansko-podrinjski kanton ….. zajedno sa Kantonom Sarajevo,
 6. Srednjobosanski kanton …………….17.02.2017. godine (petak) u 1200 sati,
 7. Hercegovačko-neretvanski kanton .. 21.02.2017. godine (utorak) u 1200 sati,
 8. Zapadnohercegovački kanton .. ……zajedno sa Kantonom br. 10,
 9. Kanton Sarajevo ……………………24.02.2017. godine (petak) u 1200 sati,
 10. Kanton br. 10 …………………….28.02.2017. godine (utorak) u 1200 sati.

 

Neophodno je da nadležno kantonalno ministarstvo:

 1. obezbijedi prostorije za održavanje javne rasprave,
 2. obavijesti sve zainteresirane subjekte na nivou kantona o mjestu i vremenu održavanja javne rasprave,
 3. dostavi informaciju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrde i šumarstva, o mjestu održavanja javne rasprave i da potvrdi predloženi termin u roku od sedam dana, ili da u istom roku dostavi, na nivou kantona usaglašen, novi termin za održavanje javne rasprave.

 

Ako se nadležni kantonalni organi Posavskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona ili Zapadnohercegovačkog kantona ne slažu sa prijedlogom o održavanju javne rasprave u drugom kantonu, potrebno je da u roku od sedam dana dostave novi termin za održavanje javne rasprave i informaciju o mjestu održavanja iste.

 

Napomena: Tekst Nacrta Zakona o šumama, (sa obrascem za dostavljanje primjedbi), možete preuzeti na zvaničnoj web stranici ovog Ministarstva: www: fmpvs.gov.ba u izborniku: Šumarstvo, podizbornik: Sektor za šumarstvo i lovstvo, Propisi u izradi.