Novosti

Sve novosti


Program poticaja za poljoprivredu za 2017.g.31.03.2017

Vlada Federacije BiH je na 97. sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Program poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u iznosu od 65.700.000 KM. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, 300.000 KM planirano je za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima. Također je usvojen i 2.400.000 KM vrijedan Program poticaja za veterinarstvo.

U Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Također, ovim mjerama težit će se povećanju ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača, kao i osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanju adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. U krajnjem, ove mjere trebaju doprinijeti postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

Programom poticaja za veterinarstvo obuhvaćeno je finansiranje provođenja mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti. Program poticaja za veterinarstvo za 2017.g. možete preuzeti ovdje.

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017.g. možete preuzeti ovdje.