Novosti

Sve novosti


Vlada FBiH usvojila informaciju o realizaciji poticaja u 2016. godini13.04.2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj 99. sjednici koja je održana u Sarajevu usvojila je informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program je implementiran u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove (FUZIP) i Federalnim ministarstvom finansija.

Poticaji za 2016. godinu realizovani su u iznosu od 67.880.856,80 KM, od čega je lani ukupno realizovano 12.555.724,05 KM po modelu poticaja proizvodnji i 356.265,48 KM po modelu ostalih vrsta novčanih podrški iz prethodnih perioda.

U 2016. godini je ukupno odobreno 79.059 zahtjeva za novčane podrške. Odobreno je 3.379 zahtjeva za biljnu proizvodnju, 75.533 za animalnu proizvodnju, 18 za ostale podrške, kao i 128 zahtjeva u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je preduzimalo mjere iz svoje nadležnosti za osiguranje nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za podrške. Ministarstvo je usko sarađivalo sa FUZIP-om, te je dostavljalo inspekciji spiskove za kontrole, a u 2016. godini je intenziviran broj kontrola od strane nadležnih kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, FUZIP-a kao i Ministarstva.

FUZIP je izvršio kontrolu 190 klijenata, od čega je u animalnoj proizvodnji 58, biljnoj proizvodnji 77 i po modelu ostalih podrški 55 klijenata. Od kontroliranih klijenata u animalnoj proizvodnji, FUZIP je izdao 48 obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, sedam obavijesti da aplikacija nije u skladu sa zakonskim propisima, izdana su tri rješenja o povratu sredstava. U biljnoj proizvodnji je 48 obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, 28 da nije u skladu sa zakonskim propisima, a bilo je jedno rješenje o povratu sredstava. Po modelu ostalih vrsta podrški, izdano je sedam obavijesti da je aplikacija u skladu sa zakonskim propisima, 38 da aplikacija nije u skladu sa zakonskim propisima, a izdana su dva rješenja o povratu sredstava. Timovi Federalnog ministarstva izvršili su kontrolu 18 zahtjeva za novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji.

Na zahtjev Federalnog ministarstva izvršena je kontrola po prijavama u animalnoj proizvodnji, te je bilo ukupno 642 kontrola od strane kantonalne inspekcije, a utvrđeno je umanjenje obračuna kod 64 klijenata, dok je 20 klijenata odustalo od tova.

Nerealizovani zahtjevi iz prethodnih perioda su predviđeni Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017.godinu i ukupno iznose 19.176.894,20 KM, od čega je 1.164.436,60 KM po modelu poticaja za biljnu proizvodnju i 18.012.457,60 KM po modelu poticaja za animalnu proizvodnju. O ovim zahtjevima Federalno ministarstvo i nadležne inspkecije vrše dodatnu administrativnu kontrolu i nadzor.

Ukupne novčane podrške u 2016. godini su na nivou Federacije i na nivoima kantona iznosile 86.444.460,93 KM.