Novosti

Sve novosti


Usvojena Informacija o gospodarenju šumama u 2016. godini13.07.2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 111. sjednici održanoj 13.07.2017. godine u Mostaru usvojila Informaciju o gospodarenju šumama u 2016. godini i planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu, koja je izrađena na temelju podataka dobijenih od kantonalnih uprava za šumarstvo, poduzeća koja gospodare šumama i drugih relevantnih izvora.

Izvršena je analiza stanja u oblasti šumarstva na svim razinama, identificirani problemi i slabosti, te predložene aktivnosti za njihovo rješavanje. U cilju cjelovitosti Informacije navedene su strateške aktivnosti i projekti iz oblasti šumarstva koji su u tijeku i koji se planiraju realizirati u narednom periodu.

Informaciju o gospodarenju šumama možete preuzeti ovdje.