Novosti

Sve novosti


Vlada Federacije BiH prihvatila Opći dio Šumarskog programa Federacije13.07.2017

 

Federalna Vlada je na svojoj 111. sjednici održanoj 13.07.2017. godine u Mostaru prihvatila Šumarski program Federacije BiH - Opći dio, koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje. 

Glavni cilj Šumarskog programa Federacije Bosne i Hercegovine kao strateškog dokumenta je osigurati zaštitu i održivo gospodarenje šumskim resursima i razvoj šumarstva kao privredne grane.

Nakon usvajanja Općeg dijela Šumarskog programa FBiH, pristupit će se izradi Izvedbenog dijela Šumarskog programa FBiH, kojim će biti postavljeni i razrađeni ciljevi i određeni načini realizacije, uključujući financiranje za njihovo ostvarivanje u određenom roku.

Isti će predstavljati osnov za korištenje namjenskog fonda Federacije BiH i namjenskih fondova kantona.