Novosti

Sve novosti


Nacrt Programa obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca27.07.2017

 

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) i članom 4. Uredbe o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (Službene novine Federacije BiH br. 51/12), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u saradnji sa stručnim i naučno-obrazovnim institucijama u Federaciji BiH izradilo Nacrt Programa obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca.

Molimo da komentare, primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavite na email adresu: tatjana.markhot@fmpvs.gov.ba ili na adresu Ministarstva: Ulica Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo najkasnije do 07.08.2017. godine.

Nacrt Programa obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca dostupan je pod slijedećim linkovima:

Program (Bosanski jezik)

Program (Hrvatski jezik)