Inventura šuma

Druga državna inventura šuma na velikim površinama u BiH

Cilj Druge državne inventure šuma jest prikupiti podatke koji će poslužiti kao temelj za:
- izradu strategije šumarstva i razvoj dugoročnog planiranja;
- praćenje (monitoring) stanja šuma i šumskih zemljišta;
- postavljanje prioriteta za istraživanje i razvoj šuma.

Ukupno potrebno vrijeme za provođenje svih planiranih aktivnosti je četiri godine.

Na cjelokupnom teritoriju BiH postavljena je mreža traktova (2x2 km - visoke šume; 4x4 km - niske i privatne šume) i ploha (1 trakt ima 4 plohe rastojanja 200x200 m).

Na jednoj plohi snima se ukupno 250 različitih podataka.

Usporedo s terenskim radovima, slučajnim uzorkom je provođena i redovita kontrola kvalitete snimljenih podataka. Također, organizirana je i dodatna četverodnevna obuka i polaganje ispita znanja - certificiranje za osoblje snimačkih timova. Ukupno je 12 polaznika uspješno prošlo obuku i dobilo certifikat da može raditi na poslovima terenskih snimanja.