Instrukcije


Instrukcije u veterinarstvu

Instrukciju o načinu vođenja evidencije o liječenju životinja, upotrijebljenim lijekovima i karenci za lijekove, koja se vodi na imanjima na kojima se drže životinje

Broj službenih novina: 8/14

Instrukciju kojom se utvrđuju opći i posebni higijenski zahtjevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se odobravaju za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka na tržište Europske unije

Broj službenih novina: 8/14