Obavijesti u poljoprivredi

Obavijesti

Obavijest - u cilju ispravnog postupanja vezano za Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17) nadležni Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je izradio sjetvene norme i prinose za poljoprivredne kulture, odnosno proizvodnje koje su propisane Programom novčanih podrški za tekuću godinu.

> Preuzimanje

Zaključci Parlamenta Federacije BiH o stanju u poljoprivredi nakon Tematske sjednice održane 14.06.2017.g.

> Preuzimanje

Zaključci Parlamenta Federacije BiH o stanju u poljoprivredi nakon Tematske sjednice održane 14.06.2017.g.

PREDNACRT PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE ZA CERTIFICIRANJE - hrvatski jezik

> Preuzimanje

PREDNACRT PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE ZA CERTIFICIRANJE - bosanski jezik

> Preuzimanje

NACRT - Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu

> Preuzimanje

OBAVJEŠTENJE - pojava štetnog organizma sirćetne (octene) mušice

> Preuzimanje

Obavijest - Izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju

> Preuzimanje

Obavijest dobivena od Turskog odbora za meso i mlijeko o Odluci Vijeća ministara Turske vezano za uvjerenje o kretanju EUR.1. koje je potrebno dostavljati prilikom uvoza mesa u Tursku

> Preuzimanje

Informacija o uvozu prehrambenih proizvoda iz BiH u SAD

> Preuzimanje