Učešće javnosti

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka-OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu sa odredbama člana 62. stav 4. Zakona o vodama („Sl.novine FBiH“ broj:70/06), na inicijativu JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, uz uključenost nadležnih Agencija za vodna područja i Hidrometeorološkog zavoda FBiH, pripremilo Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, ("Službene novine Federacije“, broj 4/13). Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje.

Eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije, možete dostaviti do 04.04.2016. godine u elektronskoj formi na:

sektorvoda@fmpvs.gov.ba,

ili u pismenoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor za vode, Ul. Maraka Marulića br.2 Sarajevo, 71 000.


Plan upravljanja vodama za vodno područje Save

Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje Save i prateći dokumenti

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine FBiH˝, br.70/06) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021).

Ovaj dokument kao i prateći dokumenti su dostupni na web stranici Agencije

Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare, sugestije i prijedloge na ove dokumente dostave Agenciji do 01.09.2016. putem formulara ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo). 

Obrazac - "Konsultovanje javnosti" može se preuzeti ovdje

Javne rasprave

U okviru postupka učešća javnosti Nacrt Plana će biti prezentovan na sljedećim lokacijama:

u Odžaku, u utorak 15.03.2016.godine s početkom u 11:00 sati-Hotel Ero
u Travniku, u srijedu 23.03.2016.godine-u prostorijama Općine Travnik
u Sarajevu, u utorak 29.03.2016.godine-Hotel Bosnia
 

Nakon završetka postupka učešća javnosti navedeni dokument Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) će biti dorađen i isti biti upućen na dalju zakonom propisanu proceduru.

 

 

 

 

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

> Preuzimanje