Obrasci za ovlaštenja


Obrasci

 

Obrazac podnošenja prijedloga za određivanje granice vodnog dobra

> Preuzimanje

Obrazac za podnošenje prijedloga za utvrđivanje pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru

> Preuzimanje

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja LISTA II

> Preuzimanje

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja LISTA I

> Preuzimanje

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti

> Preuzimanje

Obrazac zahtjeva za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ispitivanja kvaliteta površinskih, obalnih, podzemnih, otpadnih voda i sedimenta

> Preuzimanje

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje poslova sprovođenja mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda

> Preuzimanje