Zakonska regulativa - odluke

Odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. g.

Broj službenih novina: 24/17

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 102/16

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH 77/16)

Broj službenih novina: 77/16

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH br. 23/16)

Broj službenih novina: 23/16

Odluka Parlamenta Federacije BiH o usvajanju Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015.-2019. (Službene novine Federacije BiH br. 47/15)

Broj službenih novina: 47/15

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" za 2015. (Službene novine Federacije BiH br. 95/15)

Broj službenih novina: 95/15

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava - Poticaj za poljoprivredu za 2015. godinu

Broj službenih novina: 54/15

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu"

Broj službenih novina: 104/14

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA POD NAZIVOM "OD NAŠEG POLJA DO NAŠEG STOLA"

Broj službenih novina: 52/14

Popis obrađenih zahtjeva po Programu poticaja iz 2013.godine

> Preuzimanje