Odluke u šumarstvu

** Presudom Ustavnog suda br. U-28/10 od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/11), od 06.12.2011. godine prestaje primjena Uredbe o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11) i podzakonskih propisa donesenih na temelju ove Uredbe

Odluka o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova

Broj službenih novina: 15/14

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama

Broj službenih novina: 15/14

Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko

Broj službenih novina: 108/12

Odluka kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da neposredno izvršava odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Broj službenih novina: 51/13

Odluka o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama

Broj službenih novina: 15/14

Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH

Broj službenih novina: 52/09

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji FBiH

Broj službenih novina: 25/10

Odluka o uvjetima i načinu izdavanja šumskoga zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi služnosti **

Broj službenih novina: 59/10

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja „Posuško“

Broj službenih novina: 35/10

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Bosansko-podrinjsko"

Broj službenih novina: 10/07