Programi

Operativni programi

KOZARSTVO 2013

> Preuzimanje

Projekt visenamjensko vrednovanje zemljista u Federaciji Bosne i Hercegovine, koricenje

> Preuzimanje

Operativni BGR (biljni i genetski resursi)

> Preuzimanje

MASLINARSTVO 2013

> Preuzimanje

Voćarska rejonizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine

> Preuzimanje