Stručni ispiti

Stručni ispiti

Prijava za polaganje stručnih ispita doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

> Preuzimanje

Zahtjev za polaganje stručnog veterinarskog ispita za doktora veterinarske medicine

> Preuzimanje

Zahtjev za polaganje stručnog veterinarskog ispita za veterinarskog tehničara

> Preuzimanje

Stručni ispit za doktora veterinarske medicine i veterinarske tehničare - primjerak ulatnice

> Preuzimanje

Federalna administrativna taksa - primjerak uplatnice

> Preuzimanje

Gradivo za polaganje stručnog ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare

> Preuzimanje

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare

> Preuzimanje