Ostalo u poljoprivredi

Ostalo

Registar mineralnih đubriva (09/2016.)

> Preuzimanje

Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva (09/2016.)

> Preuzimanje

Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (09/2016.)

> Preuzimanje

Spisak ovlaštenih laboratorija/naučno-stručnih institucija za poslove poljoprivrednog zemljišta

> Preuzimanje

Preliminarni spisak zahtjeva odobrenih od strane Komisije na osnovu Javnog oglasa za dodjelu pomoći poljoprivrednim dobrima uništenim u poplavama 2014.g.

> Preuzimanje

Preliminarni spisak zahtjeva odbijenih od strane Komisije na osnovu Javnog oglasa za dodjelu pomoći poljoprivrednim dobrima uništenim u poplavama 2014.g.

> Preuzimanje

Evidencija o zakupu poljoprivrednog zemljišta po kantonima u 2012. godini

> Preuzimanje

Osnove uređenja zemljišta – Program navodnjavanja i program okrupnjavanja posjeda u Federaciji Bosne i Hercegovine

> Preuzimanje

Osnove uređenja zemljišta – Program navodnjavanja i program okrupnjavanja posjeda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Evidencija o broju poljoprivrednih gospodarstava prema veličini posjeda po kantonima FBiH

> Preuzimanje