Pravilnici


Pravilnici u veterinarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine

Broj službenih novina: 101/16

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Broj službenih novina: 5/16

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije i načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti

Broj službenih novina: 5/16

Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja

Broj službenih novina: 5/16

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima hrane animalnog porijekla

Broj službenih novina: 42/15

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija

Broj službenih novina: 87/07

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Broj službenih novina: 8/14

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Broj službenih novina: 70/12

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla

Broj službenih novina: 22/13

Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje

Broj službenih novina: 98/12