Pravilnici

Pravilnici u vodama

Prečišćena neslužbena verzija Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada i Prilozi od 1. do 11.

Broj službenih novina: prilozi92/07, 46/09, 79/11 i 88/12

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti

Broj službenih novina: 23/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/17)

Broj službenih novina: 15/17

Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Broj službenih novina: 31/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti

Broj službenih novina: 26/14

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti

Broj službenih novina: 17/08

Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu izdavanja ovlaštenja

Broj službenih novina: 90/13