Odsjek za ruralni razvoj

šef Odsjeka

mr.sci. Pejo Janjić

Tel: +387 33 726 604

Fax: +387 33 726 669

Email: pejo.janjic@fmpvs.gov.ba

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. pripremanje strategijskih okvira politike ruralnog razvoja,
  2. usklađivanje politike ruralnog razvoja sa politikom ruralnog razvoja EU,
  3. saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti ruralnog razvoja,
  4. saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove ruralnog razvoja i nadležnim općinskim tijelima,
  5. predlaganje modela za kreditiranje ruralnog razvoja,
  6. kreiranje mjera ruralnog razvoja ,
  7. provođenje monitoringa mjera ruralnog razvoja, analiza učinaka,
  8. izrada analitičkih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka.

ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA RURALNOG RAZVITKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.- 2020. GODINE

> Preuzimanje

Početni izvještaj– CAT_07_13_IR

> Preuzimanje

RADNE GRUPE I FOKUS GRUPE UKLJUČENE U IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013-2020 GODINA

> Preuzimanje

KOMUNIKACIONI PLAN FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

> Preuzimanje

KOMUNIKACIONI PLAN PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

> Preuzimanje

KOMUNIKACIONI PLAN FEDERALNOG MINISTRA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

> Preuzimanje

KOMUNUKACIONI PLAN KOORDINACIONOG ODBORA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013-2020 GODINA

> Preuzimanje

KOMUNIKACIONI PLAN KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

> Preuzimanje

KOMUNIKACIONI PLAN IZABRANOG PONUĐAČA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013-2020 GODINA

> Preuzimanje

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU ODLUKE VLADE FEDERACIJE BiH O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013.-2020. GODINA

Broj službenih novina: 41/12