Programi i Planovi


Programi i Planovi u veterinarstvu

Plan službenog uzorkovanja za 2017. godinu

> Preuzimanje

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2017. godinu

> Preuzimanje

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 24/17

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Broj službenih novina: 7/17

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 102/16

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 82/16

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 26/16

Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine (2010 - 2016)

> Preuzimanje