Programi i Planovi


Programi i Planovi u veterinarstvu

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2017. godinu

> Preuzimanje

Plan službenog uzorkovanja za 2017. godinu

> Preuzimanje

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 101/17

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 24/17

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Broj službenih novina: 7/17