Propisi u izradi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis možete preuzeti ovdje


Šumarstvo i lovstvo

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis

> Preuzimanje

Zakon o šumama - NACRT

> Preuzimanje

Uredba o zaštiti šuma - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o uvjetima gospodarneja lovištem - Nacrt

> Preuzimanje

Obrasci evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim lovnogospodarskom osnovom i godišnjim planom - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita - Prijedlog

> Preuzimanje

Pravilnik o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte - Prijedlog

> Preuzimanje

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vremenu lova zaštišćene divljači i popis vrsta ptica i sisara koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo - Nacrt

> Preuzimanje