Propisi u izradi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis možete preuzeti ovdje


Šumarstvo i lovstvo

IZVJEŠTAJ sa javnih rasprava o Nacrtu zakona o šumama Federacije BiH sa izjašnjenjima na primjedbe i prijedloge

> Preuzimanje

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (bosanski jezik)

> Preuzimanje

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (hrvatski jezik)

> Preuzimanje

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (srpski jezik)

> Preuzimanje

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis

> Preuzimanje

Uredba o zaštiti šuma - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o uvjetima gospodarneja lovištem - Nacrt

> Preuzimanje

Obrasci evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim lovnogospodarskom osnovom i godišnjim planom - Nacrt

> Preuzimanje

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita - Prijedlog

> Preuzimanje

Pravilnik o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte - Prijedlog

> Preuzimanje