Strategija

Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBIH

Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine (2017.-2021.)

> Preuzimanje

Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2015. – 2019. godine

> Preuzimanje

Odluka Parlamenta Federacije BiH o usvajanju Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015.-2019. (Službene novine Federacije BiH br. 47/15)

Broj službenih novina: 47/15