Uplatnice - primjerci


Uplatnice - primjerci u veterinarstvu

Odobrenje, saglasnost objekta / laboratorije - primjerak uplatnice

> Preuzimanje

Registracija, obnova registracije, izmjena rješenja registracije veterinarskog lijeka - primjerak uplatnice

> Preuzimanje

Stručni ispit za doktora veterinarske medicine i veterinarske tehničare - primjerak ulatnice

> Preuzimanje

Federalna administrativna taksa - primjerak uplatnice

> Preuzimanje