Uputstva


Uputstva u veterinarstvu

Uputstvo o provođenju mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2017. godinu

Broj službenih novina: 40/17

Uputstvo o provedbi mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja za 2016. godinu

Broj službenih novina: 36/16

Smjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrola

> Preuzimanje

Naputak/Uputstvo o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja

Broj službenih novina: 67/09