Uredbe u poljoprivredi

Uredbe

Uredba o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka

Broj službenih novina: 102/16

Uredba o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata

Broj službenih novina: 51/12

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka

Broj službenih novina: 58/12

Uredba o kvaliteti svježega sirovoga mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježega sirovoga mlijeka

Broj službenih novina: 59/11