Uredbe u šumarstvu

** Presudom Ustavnog suda br. U-28/10 od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/11), od 06.12.2011. godine prestaje primjena Uredbe o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11) 

Uredba o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Broj službenih novina: 44/15

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama **

Broj službenih novina: 60/11

Uredba o izmjenama Uredbe o šumama **

Broj službenih novina: 38/10

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama **

Broj službenih novina: 26/10

Uredba o šumama **

Broj službenih novina: 83/09