Vodič za pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH (Sl.novine FBiH br.32/01)

> Preuzimanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br, 48/11)

> Preuzimanje

Vodič za pristup informacijama u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

> Preuzimanje

Indeks registar informacija pod kontrolom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

> Preuzimanje