Zahtjevi

.


Zahtjevi u veterinarstvu

Zahtjev za izdavanje licence za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti

> Preuzimanje

Prijava za polaganje stručnih ispita doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

> Preuzimanje

Zahtjev za polaganje stručnog veterinarskog ispita za doktora veterinarske medicine

> Preuzimanje

Zahtjev za polaganje stručnog veterinarskog ispita za veterinarskog tehničara

> Preuzimanje

Zahtjev za registraciju objekata u poslovanju sa sirovinama i proizvodima životinjskog podrijetla

> Preuzimanje

Zahtjev za odobravanje objekata za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla

> Preuzimanje

Potvrda o upisu u registar u skladu sa člankom 3. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla („Službene novine Federacije BiH”, broj 22/13)

> Preuzimanje

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za laboratorijsko ispitivanje / za ovlaštenje laboratorije za provođenje dijagnostičkih i analitičkih ispitivanja / za obnovu ovlaštenja laboratorije za provođenje dijagnostičkih i analitičkih ispitivanja

> Preuzimanje

Zahtjev za odobravanje djelatnosti uvoza i prometa na veliko lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu / za odobravanje djelatnosti prometa na malo lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (veterinarska apoteka)

> Preuzimanje

Zahtjev za odobravanje / skladištenje za izvoz objekta hrane za životinje

> Preuzimanje