Zakonska regulativa - zakoni

Zakoni

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji

Broj službenih novina: 72/16

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja

Broj službenih novina: 31/14

Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Broj službenih novina: 66/13

Zakon o stočarstvu

Broj službenih novina: 66/13

Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

Broj službenih novina: 7/13

Zakon o vinu

Broj službenih novina: 55/12

Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku

Broj službenih novina: 42/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Broj službenih novina: 4/10

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Broj službenih novina: 52/09

Zakon o poljoprivredi

Broj službenih novina: 88/07