Regulativa


Zakonska regulativa

Lista propisa koji regulišu upravljanje vodama u Federaciji Bosne i Hercegovine (lista ažurirana 17.10.2016. godine)

> Preuzimanje

Ocjena usklađenosti zakonodavstva u oblasti voda sa EU direktivama

> Preuzimanje