Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sjetvene norme

Sjetvene norme – obavijest

Na osnovu aktivnosti vezanih za propisivanje sjetvenih normi i prinosa za poljoprivredne kulture koje se nalaze u Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (Službene novine Federacije BiH, br. 32/17), Federalni zavod za poljoprivredu je izradio Sjetvene norme, gustine sadnje i prinosi za poljoprivredne kulture obuhvaćene novčanim poticajima.

Sjetvene norme možete preuzeti ovdje.