Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. konferencija ,,Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH’ na Kupresu

3. konferencija ,,Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH’’ na Kupresu

Konferencija ,,Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini’’, treću godinu zaredom, održana je na Kupresu u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i u suorganizaciji sa ŠGD Hercegbosanske šume, Gospodarske komore Federacije BiH, Drvnog klastera Hercegovina, te Udruženja Biomasa u BiH.

O jedinstvenom karakteru ovakve vrste događanja govori veliki interes stručne javnosti, predstavnika državnih poduzeća za upravljanje šumama iz BiH i susjednih zemalja, sektorskih asocijacija, sindikata, šumarskih društava, brojnih privatnih sektorskih tvrtki, znanstveno-istraživačkog područja, koji su se u velikom broju odazvali konferenciji.

Konferencija je osnovana kao središnje mjesto za artikuliranje pitanja šumarstva i drvne industrije s ciljem poticanja tih industrija u Jugoistočnoj Europi, unaprjeđenja poslovanja i bolju valorizaciju kroz razmjenu znanja, primjenu novih tehnoloških dostignuća, dodatno usavršavanje osoblja i bolje iskorištavanje sredstava Europske unije.

Neizostavnom podrškom institucija i udruga postavljaju se temelji uspostave intenzivnije prekogranične i međusektorske suradnje. Programski dio konferencije obuhvatio je teme obrazovanja i cjeloživotnog učenja u šumarstvu, pregled najboljih europskih šumarskih praksi, tržišnih kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, kao i presjek realizacija kapitalnih investicija, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru te sve prisutnije teme valorizacije biomase i energetskog drva. Značajno mjesto u gospodarstvu, potvrđeno je kroz pokazatelje o zapošljavanju lokalnog stanovništva i zadržavanja naseljenosti na ruralnim područjima, kao i izvozom čime se doprinosi ukupnom razvoju cijele regije.

S 12% udjela u BDP-u BiH i vanjsko-trgovinskim suficitom, drvno-prerađivačka industrija, koja je neodvojivo povezana sa šumarstvom, predstavlja važan gospodarski potencijal jer posjeduje lokalnu sirovinu, stvara dodanu vrijednost i doprinosi razvoju ruralnih područja, što dugoročno neće biti moguće ostvariti bez stručne i kvalificirane radne snage. Udruživanje u klastere otvara mogućnosti za veće povlačenje sredstava fondova EU i dodatna ulaganja u obrazovanje kadrova, kazao je predsjednik Drvnog klastera Hercegovina Zdravko Vojvodić, na čemu i ova udruga intenzivno radi i praktičnom izgradnjom drvne škole u Ljubuškom (BiH) i otvaranjem novih obrazovnih programa.

Stručni skup kroz dva je dana otvorio niz tema, na čijem se rješavanju mora raditi kontinuirano i dugoročno. Istaknuta je potreba za rješavanjem problema miniranih površina, koji se sada odnosi na preko 120.000 ha u BiH i oko 40.000 ha u Hrvatskoj, te onemogućuje gospodarenje šumama, ugrožava sigurnost, te uzrokuje brojne gospodarske štete. Postojeća demografska kretanja i medijska nepopularnost sektora dovode do ozbiljnih nedostataka radne snage, te je naglašena potreba za ulaganjem u obrazovanje kadrova, ali i potrerba stimulativnih mjera. Osim toga, nepostojanje zakonskih i podzakonskih propisa i ilegalne sječe ograničavajući su faktor za razvoj sektora, što je hitno potrebno regulirati, naglasila je pomoćnica federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Danica Cigelj.

Važna karika u gospodarskom udruživanju i promicanju ulaganja u dodanu vrijednost je i Privredna/Gospodarska komora FBiH, čiji je predsjednik dr.sc. Marko Šantić naglasio dugoročni cilj povećanja konkurentnosti kroz dodanu vrijednost proizvoda i pravedan pristup sirovini.

Biomasa se nameće kao važna sektorska tema, s obzirom na europske ciljeve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, ali i omogućuje dodatne prihode drvoprerađivačima. Skup je otvoren s predkonferencijskom aktivnosti, okruglim stolom na temu iskorištavanja drvne biomase i poticanja proizvodnje i upotrebe energije iz drva u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Suradnja sektorskih udruga iz BiH i Hrvatske formalizirana je i potpisom pisma namjere između Udruženja Biomasa u BiH i Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, čiji je cilj ostvarivanje dugoročne suradnje i promicanje veće upotrebe biomase u regiji.

Informatizacija i digitalizacija šumarstva prikazana je na uspješnom primjeru Unsko-sanskih šuma, čiji su mladi inženjeri razvili integrirani sustav za praćenje procesa proizvodnje šumskih drvnih sortimenata koji uključuje digitalno mjerenje i doznaku stabala. Sustav podrazumijeva jednostavnije i brže prikupljanje podataka, minimalizirane greške i jednostavno planiranje procesa proizvodnje.

Konferencija je okupila 150 drvoprerađivača, institucija, predstavnika vlasti, udruga i akademske zajednice, te učenike Srednje strukovne škole Tomislavgrad koji se obrazuju za zanimanje stolar. Zaključci i preporuke konferencije bit će dostavljeni svim nadležnim tijelima u BiH i EU.

 

 

www.shirl.club
ankara escort
geri getirme buyusu
huluhub.com
isyeri hekimligi
replica watches