Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Posjeta delegacije Generalne direkcije za šumarstvo R. Turske

Posjeta delegacije Generalne direkcije za šumarstvo R. Turske

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  održan sastanak sa delegacijom Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske.

U ulozi domaćina sastanku je prisustvovao savjetnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Fuad Mujagić. U razgovoru sa delegacijom koju su činili direktor sektora za borbu protiv šumskih štetočina Fatih Ulkudur, direktor jednog od odjela Akin Emin, te stručnjak za borbu protiv štetnih insekata u Republici Turskoj Jašar Aksu, istaknuta je potreba za instalacijom opreme i opremanjem biološke labaratorije za proizvodnju korisnih insekata.Turski eksperti su predstavili mogućnosti stručnog usavršavanja i obuke naših kadrova za rad u navedenoj laboratoriji. Svim ovim aktivnostima želi se doprinjeti zaštiti naših šuma u borbi protiv štetočina, koje prouzrokuju velike ekonomske štete i gubitke, što ozbiljno ugrožava šumski fond u Federaciji BiH. 

U nastavku sastanka se razgovaralo o narednim koracima u pravcu realizacije planiranih aktivnosti te uključivanja drugih relevantnih aktera u sektoru šumarstva u Federaciji BiH. 

Bonusal

tipobet -

tipobet giriş
dinamobet
mamat
www.shirl.club
ankara escort
geri getirme buyusu
huluhub.com
isyeri hekimligi
replica watches