Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest – Vodič za upis u Registar savjetodavaca

Obavijest – Vodič za upis u Registar savjetodavaca

Obavještavamo fizička lica koja su pohađala teoretsku i praktičnu obuku za certifikaciju, položila stručni ispit za poljoprivrednog savjetodavca i kojima je stručna ustanova izdala certifikat, da je Ministarstvo izradilo Vodič za upis u Registar poljoprivrednih savjetodavaca.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“, broj 66/13), poljoprivredni savjetodavac je fizičko lice koje obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, posjeduje certifikat o položenom stručnom ispitu i upisano je u Registar poljoprivrednih savjetodavaca.

Poljoprivredni savjetodavac upisan u Registar savjetodavaca stiče pravo da obavlja poslove poljoprivrednog savjetodavca u oblasti savjetodavne djelatnosti za koju posjeduje certifikat.

Pod sljedećim linkom možete naći Obrazac zahtjeva za upis, brisanje i/ili izmjenu podataka u Registru poljoprivrednih savjetodavaca.